کمترین: 
2989.7
بیشترین: 
2989.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2989.7
زمان: 
1/6 10:00
قیمت روپیه پاکستان امروز 6 فروردین 1398
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 6 فروردین 1398 , 2989.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/06 10:00","price":2989.7}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398