کمترین: 
10923.3
بیشترین: 
10923.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10923.3
زمان: 
1/6 10:00
قیمت ریال عمان امروز 6 فروردین 1398
قیمت ریال عماندر تاریخ 6 فروردین 1398 , 10923.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/06 10:00","price":10923.3}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398