کمترین: 
1153.9
بیشترین: 
1153.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1153.9
زمان: 
1/6 10:00
قیمت ریال قطر امروز 6 فروردین 1398
قیمت ریال قطردر تاریخ 6 فروردین 1398 , 1153.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/06 10:00","price":1153.9}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1399