کمترین: 
1120.1
بیشترین: 
1120.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1120.1
زمان: 
1/6 10:00
قیمت ریال عربستان امروز 6 فروردین 1398
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 6 فروردین 1398 , 1120.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/06 10:00","price":1120.1}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398