کمترین: 
13844
بیشترین: 
13844
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13844
زمان: 
1/6 10:00
قیمت دینار کویت امروز 6 فروردین 1398
قیمت دینار کویتدر تاریخ 6 فروردین 1398 , 13844 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/06 10:00","price":13844}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398