کمترین: 
492.6
بیشترین: 
492.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
492.6
زمان: 
1/6 10:00
قیمت کرون نروژ امروز 6 فروردین 1398
قیمت کرون نروژدر تاریخ 6 فروردین 1398 , 492.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/06 10:00","price":492.6}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398