کمترین: 
636.8
بیشترین: 
636.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
636.8
زمان: 
1/6 10:00
قیمت کرون دانمارک امروز 6 فروردین 1398
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 6 فروردین 1398 , 636.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/06 10:00","price":636.8}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398