کمترین: 
454.8
بیشترین: 
454.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
454.8
زمان: 
1/6 10:00
قیمت کرون سوئد امروز 6 فروردین 1398
قیمت کرون سوئددر تاریخ 6 فروردین 1398 , 454.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/06 10:00","price":454.8}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398