کمترین: 
4233
بیشترین: 
4233
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4233
زمان: 
1/6 10:00
قیمت فرانک سوئیس امروز 6 فروردین 1398
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 6 فروردین 1398 , 4233 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/06 10:00","price":4233}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398