کمترین: 
3136.6
بیشترین: 
3136.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3136.6
زمان: 
1/6 10:00
قیمت دلار کانادا امروز 6 فروردین 1398
قیمت دلار کانادادر تاریخ 6 فروردین 1398 , 3136.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/06 10:00","price":3136.6}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398