کمترین: 
3816.7
بیشترین: 
3816.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3816.7
زمان: 
1/6 10:00
قیمت ین ژاپن امروز 6 فروردین 1398
قیمت ین ژاپندر تاریخ 6 فروردین 1398 , 3816.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/06 10:00","price":3816.7}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1399