کمترین: 
753.8
بیشترین: 
753.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
753.8
زمان: 
1/6 10:00
قیمت لیر ترکیه امروز 6 فروردین 1398
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 6 فروردین 1398 , 753.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/06 10:00","price":753.8}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398