کمترین: 
1143.7
بیشترین: 
1143.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1143.7
زمان: 
1/6 10:00
قیمت درهم امارات امروز 6 فروردین 1398
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 6 فروردین 1398 , 1143.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/06 10:00","price":1143.7}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398