کمترین: 
5542.5
بیشترین: 
5542.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5542.5
زمان: 
1/6 10:00
قیمت پوند امروز 6 فروردین 1398
قیمت پونددر تاریخ 6 فروردین 1398 , 5542.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/06 10:00","price":5542.5}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398