کمترین: 
4752.5
بیشترین: 
4752.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4752.5
زمان: 
1/6 10:00
قیمت یورو امروز 6 فروردین 1398
قیمت یورودر تاریخ 6 فروردین 1398 , 4752.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/06 10:00","price":4752.5}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398