کمترین: 
1316.74
بیشترین: 
1321.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1316.74
زمان: 
1/6 14:30
قیمت اونس طلا امروز 6 فروردین 1398
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 6 فروردین 1398 , 1316.74 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/06 02:30","price":1321.90},{"date":"1398/01/06 05:30","price":1320.86},{"date":"1398/01/06 08:30","price":1320.81},{"date":"1398/01/06 11:30","price":1319.43},{"date":"1398/01/06 14:30","price":1316.74}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398