کمترین: 
135
بیشترین: 
136.34
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
135.23
زمان: 
1/6 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 6 فروردین 1398
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 6 فروردین 1398 , 135.23 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/06 00:00","price":135.1},{"date":"1398/01/06 02:30","price":135},{"date":"1398/01/06 03:00","price":135.28},{"date":"1398/01/06 05:30","price":136.15},{"date":"1398/01/06 06:00","price":136.24},{"date":"1398/01/06 08:30","price":136.34},{"date":"1398/01/06 09:00","price":136.1},{"date":"1398/01/06 11:30","price":135.79},{"date":"1398/01/06 12:00","price":135.12},{"date":"1398/01/06 14:30","price":136.04},{"date":"1398/01/06 17:30","price":135.36},{"date":"1398/01/06 18:00","price":135},{"date":"1398/01/06 20:30","price":136},{"date":"1398/01/06 21:00","price":135.52},{"date":"1398/01/06 23:30","price":135.23}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398