کمترین: 
3947.9
بیشترین: 
3984.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3984.7
زمان: 
1/6 23:30
قیمت بیت کوین امروز 6 فروردین 1398
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 6 فروردین 1398 , 3984.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/06 00:00","price":3977.9},{"date":"1398/01/06 02:30","price":3950.7},{"date":"1398/01/06 03:00","price":3947.9},{"date":"1398/01/06 05:30","price":3969.9},{"date":"1398/01/06 06:00","price":3976},{"date":"1398/01/06 08:30","price":3979.1},{"date":"1398/01/06 09:00","price":3976.2},{"date":"1398/01/06 11:30","price":3977.4},{"date":"1398/01/06 12:00","price":3961.9},{"date":"1398/01/06 14:30","price":3980},{"date":"1398/01/06 17:30","price":3966.4},{"date":"1398/01/06 18:00","price":3955},{"date":"1398/01/06 20:30","price":3973.7},{"date":"1398/01/06 21:00","price":3982.8},{"date":"1398/01/06 23:30","price":3984.7}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398