کمترین: 
66.67
بیشترین: 
66.67
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
66.67
زمان: 
1/5 17:32
قیمت نفت اوپک امروز 5 فروردین 1398
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 5 فروردین 1398 , 66.67 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/05 17:32","price":66.67}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398