کمترین: 
3181
بیشترین: 
3185
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3185
زمان: 
1/5 17:00
قیمت رینگیت مالزی امروز 5 فروردین 1398
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 5 فروردین 1398 , 3185 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/05 13:00","price":3181},{"date":"1398/01/05 14:00","price":3184},{"date":"1398/01/05 15:00","price":3183},{"date":"1398/01/05 17:00","price":3185}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398