کمترین: 
9579
بیشترین: 
9595
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9594
زمان: 
1/5 20:00
قیمت دلار سنگاپور امروز 5 فروردین 1398
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 5 فروردین 1398 , 9594 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/05 13:00","price":9579},{"date":"1398/01/05 14:00","price":9591},{"date":"1398/01/05 15:00","price":9586},{"date":"1398/01/05 16:00","price":9583},{"date":"1398/01/05 17:00","price":9592},{"date":"1398/01/05 18:00","price":9595},{"date":"1398/01/05 19:00","price":9592},{"date":"1398/01/05 20:00","price":9594}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398