کمترین: 
1513
بیشترین: 
1520
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1517
زمان: 
1/5 20:00
قیمت کرون نروژ امروز 5 فروردین 1398
قیمت کرون نروژدر تاریخ 5 فروردین 1398 , 1517 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/05 13:00","price":1513},{"date":"1398/01/05 14:00","price":1520},{"date":"1398/01/05 15:00","price":1518},{"date":"1398/01/05 16:00","price":1517},{"date":"1398/01/05 17:00","price":1519},{"date":"1398/01/05 18:00","price":1518},{"date":"1398/01/05 19:00","price":1515},{"date":"1398/01/05 20:00","price":1517}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398