کمترین: 
1960
بیشترین: 
1965
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1964
زمان: 
1/5 19:00
قیمت کرون دانمارک امروز 5 فروردین 1398
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 5 فروردین 1398 , 1964 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/05 13:00","price":1960},{"date":"1398/01/05 14:00","price":1964},{"date":"1398/01/05 16:00","price":1961},{"date":"1398/01/05 17:00","price":1964},{"date":"1398/01/05 18:00","price":1965},{"date":"1398/01/05 19:00","price":1964}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398