کمترین: 
33453
بیشترین: 
33519
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
33519
زمان: 
1/5 19:00
قیمت ریال عمان امروز 5 فروردین 1398
قیمت ریال عماندر تاریخ 5 فروردین 1398 , 33519 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/05 13:00","price":33453},{"date":"1398/01/05 14:00","price":33481},{"date":"1398/01/05 15:00","price":33465},{"date":"1398/01/05 16:00","price":33484},{"date":"1398/01/05 17:00","price":33504},{"date":"1398/01/05 18:00","price":33513},{"date":"1398/01/05 19:00","price":33519}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398