کمترین: 
3554
بیشترین: 
3557
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3557
زمان: 
1/5 17:00
قیمت ریال قطر امروز 5 فروردین 1398
قیمت ریال قطردر تاریخ 5 فروردین 1398 , 3557 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/05 13:00","price":3554},{"date":"1398/01/05 14:00","price":3557},{"date":"1398/01/05 15:00","price":3554},{"date":"1398/01/05 16:00","price":3555},{"date":"1398/01/05 17:00","price":3557}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398