کمترین: 
3452
بیشترین: 
3455
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3454
زمان: 
1/5 17:00
قیمت ریال عربستان امروز 5 فروردین 1398
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 5 فروردین 1398 , 3454 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/05 13:00","price":3452},{"date":"1398/01/05 14:00","price":3455},{"date":"1398/01/05 15:00","price":3452},{"date":"1398/01/05 16:00","price":3453},{"date":"1398/01/05 17:00","price":3454}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398