کمترین: 
42646
بیشترین: 
42690
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
42690
زمان: 
1/5 18:00
قیمت دینار کویت امروز 5 فروردین 1398
قیمت دینار کویتدر تاریخ 5 فروردین 1398 , 42690 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/05 13:00","price":42646},{"date":"1398/01/05 14:00","price":42682},{"date":"1398/01/05 15:00","price":42646},{"date":"1398/01/05 16:00","price":42656},{"date":"1398/01/05 17:00","price":42676},{"date":"1398/01/05 18:00","price":42690}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398