کمترین: 
26
بیشترین: 
27
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
26
زمان: 
1/5 19:00
قیمت درام ارمنستان امروز 5 فروردین 1398
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 5 فروردین 1398 , 26 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/05 13:00","price":27},{"date":"1398/01/05 19:00","price":26}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398