کمترین: 
7614
بیشترین: 
7620
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7619
زمان: 
1/5 17:00
قیمت منات آذربایجان امروز 5 فروردین 1398
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 5 فروردین 1398 , 7619 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/05 13:00","price":7614},{"date":"1398/01/05 14:00","price":7620},{"date":"1398/01/05 15:00","price":7614},{"date":"1398/01/05 16:00","price":7615},{"date":"1398/01/05 17:00","price":7619}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398