کمترین: 
201
بیشترین: 
202
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
201
زمان: 
1/5 19:00
قیمت روبل روسیه امروز 5 فروردین 1398
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 5 فروردین 1398 , 201 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/05 13:00","price":201},{"date":"1398/01/05 15:00","price":202},{"date":"1398/01/05 16:00","price":201},{"date":"1398/01/05 18:00","price":202},{"date":"1398/01/05 19:00","price":201}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398