کمترین: 
1398
بیشترین: 
1406
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1404
زمان: 
1/5 20:00
قیمت کرون سوئد امروز 5 فروردین 1398
قیمت کرون سوئددر تاریخ 5 فروردین 1398 , 1404 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/05 13:00","price":1398},{"date":"1398/01/05 14:00","price":1406},{"date":"1398/01/05 15:00","price":1404},{"date":"1398/01/05 16:00","price":1402},{"date":"1398/01/05 17:00","price":1405},{"date":"1398/01/05 18:00","price":1404},{"date":"1398/01/05 19:00","price":1401},{"date":"1398/01/05 20:00","price":1404}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399