کمترین: 
173
بیشترین: 
173
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
173
زمان: 
1/5 13:00
قیمت افغانی امروز 5 فروردین 1398
قیمت افغانیدر تاریخ 5 فروردین 1398 , 173 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/05 13:00","price":173}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398