کمترین: 
13019
بیشترین: 
13053
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13052
زمان: 
1/5 20:00
قیمت فرانک سوئیس امروز 5 فروردین 1398
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 5 فروردین 1398 , 13052 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/05 13:00","price":13019},{"date":"1398/01/05 14:00","price":13032},{"date":"1398/01/05 15:00","price":13027},{"date":"1398/01/05 16:00","price":13024},{"date":"1398/01/05 17:00","price":13045},{"date":"1398/01/05 18:00","price":13053},{"date":"1398/01/05 19:00","price":13050},{"date":"1398/01/05 20:00","price":13052}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398