کمترین: 
8903
بیشترین: 
8940
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8940
زمان: 
1/5 20:00
قیمت دلار نیوزیلند امروز 5 فروردین 1398
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 5 فروردین 1398 , 8940 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/05 13:00","price":8906},{"date":"1398/01/05 14:00","price":8911},{"date":"1398/01/05 15:00","price":8914},{"date":"1398/01/05 16:00","price":8903},{"date":"1398/01/05 17:00","price":8923},{"date":"1398/01/05 18:00","price":8936},{"date":"1398/01/05 19:00","price":8933},{"date":"1398/01/05 20:00","price":8940}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399