کمترین: 
9175
بیشترین: 
9205
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9199
زمان: 
1/5 20:00
قیمت دلار استرالیا امروز 5 فروردین 1398
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 5 فروردین 1398 , 9199 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/05 13:00","price":9175},{"date":"1398/01/05 14:00","price":9190},{"date":"1398/01/05 15:00","price":9186},{"date":"1398/01/05 16:00","price":9177},{"date":"1398/01/05 17:00","price":9201},{"date":"1398/01/05 18:00","price":9205},{"date":"1398/01/05 19:00","price":9195},{"date":"1398/01/05 20:00","price":9199}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398