کمترین: 
9639
بیشترین: 
9661
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9643
زمان: 
1/5 20:00
قیمت دلار کانادا امروز 5 فروردین 1398
قیمت دلار کانادادر تاریخ 5 فروردین 1398 , 9643 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/05 13:00","price":9646},{"date":"1398/01/05 14:00","price":9661},{"date":"1398/01/05 15:00","price":9654},{"date":"1398/01/05 16:00","price":9647},{"date":"1398/01/05 17:00","price":9648},{"date":"1398/01/05 18:00","price":9645},{"date":"1398/01/05 19:00","price":9639},{"date":"1398/01/05 20:00","price":9643}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398