کمترین: 
11752
بیشترین: 
11786
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11786
زمان: 
1/5 19:00
قیمت ین ژاپن امروز 5 فروردین 1398
قیمت ین ژاپندر تاریخ 5 فروردین 1398 , 11786 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/05 13:00","price":11763},{"date":"1398/01/05 14:00","price":11760},{"date":"1398/01/05 16:00","price":11752},{"date":"1398/01/05 17:00","price":11753},{"date":"1398/01/05 18:00","price":11773},{"date":"1398/01/05 19:00","price":11786}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398