کمترین: 
1929
بیشترین: 
1930
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1930
زمان: 
1/5 17:00
قیمت یوان چین امروز 5 فروردین 1398
قیمت یوان چیندر تاریخ 5 فروردین 1398 , 1930 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/05 13:00","price":1929},{"date":"1398/01/05 14:00","price":1930},{"date":"1398/01/05 15:00","price":1929},{"date":"1398/01/05 17:00","price":1930}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398