کمترین: 
2282
بیشترین: 
2324
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2304
زمان: 
1/5 20:00
قیمت لیر ترکیه امروز 5 فروردین 1398
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 5 فروردین 1398 , 2304 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/05 13:00","price":2286},{"date":"1398/01/05 14:00","price":2302},{"date":"1398/01/05 15:00","price":2290},{"date":"1398/01/05 16:00","price":2282},{"date":"1398/01/05 17:00","price":2283},{"date":"1398/01/05 18:00","price":2324},{"date":"1398/01/05 19:00","price":2311},{"date":"1398/01/05 20:00","price":2304}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399