کمترین: 
17062
بیشترین: 
17142
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
17121
زمان: 
1/5 20:00
قیمت پوند امروز 5 فروردین 1398
قیمت پونددر تاریخ 5 فروردین 1398 , 17121 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/05 13:00","price":17077},{"date":"1398/01/05 14:00","price":17107},{"date":"1398/01/05 15:00","price":17062},{"date":"1398/01/05 16:00","price":17063},{"date":"1398/01/05 17:00","price":17108},{"date":"1398/01/05 18:00","price":17142},{"date":"1398/01/05 19:00","price":17116},{"date":"1398/01/05 20:00","price":17121}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398