کمترین: 
14941
بیشترین: 
14958
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14946
زمان: 
1/5 18:00
قیمت یورو امروز 5 فروردین 1398
قیمت یورودر تاریخ 5 فروردین 1398 , 14946 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/05 13:00","price":14958},{"date":"1398/01/05 14:00","price":14945},{"date":"1398/01/05 15:00","price":14941},{"date":"1398/01/05 16:00","price":14953},{"date":"1398/01/05 17:00","price":14957},{"date":"1398/01/05 18:00","price":14946}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398