کمترین: 
2455000
بیشترین: 
2545000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2545000
زمان: 
1/5 14:00
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 5 فروردین 1398
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 5 فروردین 1398 , 2545000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/05 13:00","price":2455000},{"date":"1398/01/05 14:00","price":2545000}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398