کمترین: 
12943
بیشترین: 
12955
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12952
زمان: 
1/5 17:00
قیمت دلار امروز 5 فروردین 1398
قیمت دلاردر تاریخ 5 فروردین 1398 , 12952 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/05 13:00","price":12955},{"date":"1398/01/05 14:00","price":12954},{"date":"1398/01/05 15:00","price":12943},{"date":"1398/01/05 16:00","price":12946},{"date":"1398/01/05 17:00","price":12952}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398