کمترین: 
420000
بیشترین: 
421200
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
421200
زمان: 
1/5 18:00
قیمت طلای 18 عیار / 740 امروز 5 فروردین 1398
قیمت طلای 18 عیار / 740در تاریخ 5 فروردین 1398 , 421200 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/05 13:00","price":420300},{"date":"1398/01/05 15:00","price":420500},{"date":"1398/01/05 17:00","price":420000},{"date":"1398/01/05 18:00","price":421200}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398