کمترین: 
1780000
بیشترین: 
1786800
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1786800
زمان: 
1/5 20:00
قیمت مثقال / حواله جهانی امروز 5 فروردین 1398
قیمت مثقال / حواله جهانیدر تاریخ 5 فروردین 1398 , 1786800 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/05 13:00","price":1780000},{"date":"1398/01/05 14:00","price":1780700},{"date":"1398/01/05 15:00","price":1780000},{"date":"1398/01/05 16:00","price":1780400},{"date":"1398/01/05 17:00","price":1781300},{"date":"1398/01/05 18:00","price":1782900},{"date":"1398/01/05 19:00","price":1785800},{"date":"1398/01/05 20:00","price":1786800}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398