کمترین: 
2450000
بیشترین: 
2540000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2540000
زمان: 
1/5 14:00
قیمت نیم سکه امروز 5 فروردین 1398
قیمت نیم سکهدر تاریخ 5 فروردین 1398 , 2540000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/05 13:00","price":2450000},{"date":"1398/01/05 14:00","price":2540000}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398