کمترین: 
1781400
بیشترین: 
1788200
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1788200
زمان: 
1/5 20:00
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 5 فروردین 1398
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 5 فروردین 1398 , 1788200 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/05 13:00","price":1781400},{"date":"1398/01/05 14:00","price":1782100},{"date":"1398/01/05 15:00","price":1781600},{"date":"1398/01/05 16:00","price":1781800},{"date":"1398/01/05 17:00","price":1782700},{"date":"1398/01/05 18:00","price":1784300},{"date":"1398/01/05 19:00","price":1787200},{"date":"1398/01/05 20:00","price":1788200}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398