کمترین: 
4628000
بیشترین: 
4641000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4629000
زمان: 
1/5 18:00
قیمت سکه امامی امروز 5 فروردین 1398
قیمت سکه امامیدر تاریخ 5 فروردین 1398 , 4629000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/05 13:00","price":4641000},{"date":"1398/01/05 14:00","price":4636000},{"date":"1398/01/05 15:00","price":4628000},{"date":"1398/01/05 16:00","price":4633000},{"date":"1398/01/05 17:00","price":4634000},{"date":"1398/01/05 18:00","price":4629000}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399