کمترین: 
567600
بیشترین: 
569200
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
569200
زمان: 
1/5 18:00
قیمت گرم طلا ۲۴ عیار امروز 5 فروردین 1398
قیمت گرم طلا ۲۴ عیاردر تاریخ 5 فروردین 1398 , 569200 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/05 13:00","price":567900},{"date":"1398/01/05 15:00","price":568200},{"date":"1398/01/05 17:00","price":567600},{"date":"1398/01/05 18:00","price":569200}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398