کمترین: 
4380000
بیشترین: 
4380000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4380000
زمان: 
1/5 13:00
قیمت سکه بهار آزادی امروز 5 فروردین 1398
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 5 فروردین 1398 , 4380000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/05 13:00","price":4380000}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398